Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2015

rozszczepieniedusz
A we mnie samym wilki dwa, oblicze dobra, oblicze zła. Walczą ze sobą nieustannie-wygrywa ten, którego karmię.
— Luxtorpeda
Reposted fromdariuska dariuska viahereyes hereyes

March 29 2015

rozszczepieniedusz
1788 f677
rozszczepieniedusz
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viakitewalk kitewalk

March 28 2015

rozszczepieniedusz
3131 9a60 500
Reposted fromtakeabreath takeabreath viaumie-ranko umie-ranko

March 26 2015

rozszczepieniedusz
Możesz być z kimś przez dwa lata i nie poczuć nic szczególnego. Możesz być z kimś przez dwa miesiące i poczuć wszystko. Czas to nie miernik.
Reposted fromzenibyja zenibyja viawisniowysad wisniowysad
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaalem alem
rozszczepieniedusz
Nie wypalasz się od szybkiego życia, wypalasz się od powolności i znudzenia.. 
— Cliff Burton
Reposted fromcytaty cytaty viapiehus piehus
rozszczepieniedusz
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viapandziia pandziia
8870 84a8 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viapandziia pandziia
rozszczepieniedusz
Nie każda noc przynosi ulgę powiekom.

March 22 2015

rozszczepieniedusz
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
rozszczepieniedusz
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viakitewalk kitewalk
rozszczepieniedusz
Nie chcę się bać. Nie chce się bać, że ktoś odejdzie, że mogę zostać sama, że sobie nie poradzę. Chcę żyć, kochać i być kochaną, dawać i dostawać. Płakać, ale potem ocierać łzy i być Twoja, na zawsze.
Reposted fromawakened awakened viaswiatblondynki swiatblondynki
rozszczepieniedusz
0063 3d1d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamicomomicuando micomomicuando

March 18 2015

rozszczepieniedusz
rozszczepieniedusz
Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce bo
Mogę dotykać i 
Zapamiętać Cię
— Fisz Emade Tworzywo - Ślady
Reposted fromcytaty cytaty viamartinif16 martinif16
rozszczepieniedusz
2891 4dbf 500
Reposted fromShini Shini viapiehus piehus
rozszczepieniedusz
Obejmujesz mnie i jestem w domu
— Christina Perri
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapiehus piehus
rozszczepieniedusz
Nie tylko krew wypełnia moje serce. Jest tam jeszcze czyjeś imię, miłość i nadzieja
— Keith Donohue
Reposted fromblueinsane blueinsane viapiehus piehus
rozszczepieniedusz
Bo nie poznaliśmy się po to, by o sobie zapominać.
Reposted frommefir mefir viaCzekoladkaaa Czekoladkaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl